• noagelman

האם כדאי להוריד חום בזמן מחלה?

האם כדאי להוריד חום בזמן מחלה?


השאלה הזאת כמובן מורכבת ממספר משתנים שיש לתת עליהם את הדעת.


ראשית, יש להבין את תפקיד החום בזמן מחלה. החום כשלעצמו הוא מנגנון המופעל בשביל ליעל את מערכת החיסון בהתמודדות מול מחולל המחלה, וירוס או חיידק.

ידוע כי, וירוסים וחיידקים שונים מאיטים את קצב התרבותם בחומים של בן 38-40 מעלות. כך שבעצם, כאשר החום עולה, עולה יעילותה של מערכת החיסון להתמודד מול מחולל המחלה ובאותו הזמן היכולת של הווירוסים או החיידקים להתרבות ולתקוף את הגוף יורדת באופן ניכר.

כאשר נותנים תרופה להורדת החום בעצם שני היתרונות האלה נחלשים. מערכת החיסון נחלשת וכמות מחוללי המחלה עולה. הדבר גורם לכך שמשך המחלה יתארך, גם אם בפועל נראה שעל פניו החולה מרגיש טוב יותר בהפוגות בן החומים.


אז מתי כן נוריד את החום?


כאשר נראה שהגוף לא מצליח להתגבר על המחלה, שהחולה נחלש מאוד באופן קיצוני, נהייה אפתי, או שהסבל מהחום הוא גדול מנשוא.


באילו דרכים כדאי להוריד את החום?


יש מספר אפשריות להורדת החום, שוב, רק אחרי שנשקלה דרך אחרת (-: